over ons

A-PLUS VILLAS 

Wij zijn een klein bedrijf, met Belgische roots, dat aan de Costa del Sol moderne luxe-villa's realiseert, volledig op maat en van ontwerp tot oplevering. A-PLUS VILLAS verzoent de Noordeuropese comforteisen met de bijzonder ingewikkelde Spaanse regelgeving.

Aanpak

Anders dan de meeste promotors werkt A-PLUS VILLAS met een 'open boek' systeem dat een heldere budgetcontrole toelaat. Terwijl architectuur en design de kernactiviteiten zijn kunnen de diensten van A-PLUS VILLAS ook uitgebreid worden met het zoeken naar een juiste locatie en het aanbrengen van een vakbekwame aannemer. 

 

Team

Het A-PLUS VILLAS team bestaat uit :

1- architect 'auteur' (Gie Wollaert) met quasi 35-jaar ervaring in het realiseren van kwaliteitsvolle woningen in diverse landen;

2- een spaans bouwkundig ingenieur die instaat voor de berekening van alle structurele elementen conform de specifieke Spaanse normen;

3- een lokale Spaanse architect die in de bouwfase, onder leiding van de architect 'auteur', ter plaatse de vormelijke aspecten opvolgt;

4- een zogenaamde 'aparejador' die in de bouwfase de veiligheidscoördinatie en de opvolging van de technische aspecten verzekert;

5- een drietalige Spaanse architect die, vanuit België, de Noordeuropese eisen in overeenstemming brengt met de Spaanse bureaucratische regels;

6- een interieurarchitect;

7- een vijftalige secretaresse die de communicatie tussen de diverse partijen ondersteunt. 

 

Waarborg

Na een aantal spraakmakende schandalen in en rond Marbella hebben de spaanse autoriteiten orde op zaken gesteld en met een nieuwe strenge bouwregelgeving de rechtszekerheid in Andalusië op een tot dan ongekend niveau gebracht. Vervat in deze regelgeving is controle op de afmetingen en het statuut van de bouwgrond, de positie van bomen enz. 

De bouwaanvraag gebeurt in drie fases :

1- indienen van het 'proyecto basico' waarbij de autoriteiten uitspraak doen over oppervlaktes, volumes, vormen en materialen;

2- indienen van het 'proyecto de ejecución' waarbij enerzijds de Orde van Architecten, anderzijds de autoriteiten, een nazicht doen van alle technische aspecten van het gebouw. Dit laatste impliceert indiening van alle plannen en lastenboeken, inclusief alle technische installaties (elektricteit, sanitair, CV, ventilatie, airco) met al hun details;

3- aanvraag van de 'licencia de primera occupación' waarbij de autoriteiten ter plaatse de conformiteit moeten bestatigen met het eerder ingediende dossier. Zonder deze licencia kan niet aangesloten worden op de nutsvoorzieningen. 

Bovendien zijn alle bouwpartners verplicht verzekerd en last but not least: er worden enkel betalingen gedaan voor werk dat is uitgevoerd en is aanvaard door de archtitecten. 

 

Timing en kwaliteit

Het A-PLUS VILLASteam hanteert een strakke timing. Zo wordt de bouwaanvraag ingediend na 6 maanden (maximaal) en wordt, rekening houdend met ca. 6 maanden aanvraagprocedure het gebouw opgeleverd ca. 1 jaar na de eerste spadesteek. Zodoende kan de villa betrokken worden binnen de twee jaar na het eerste contact. 

Daarbij wordt voortdurend toegekeken op de kwaliteit :

1- Eerst zijn er de technische controles opgelegd door de overheid (o.m. de drukvastheid van de ondergrond, de kwaliteit van het beton, de sterkte van lasnaden enz. );

2- Verder is er het A-PLUS VILLASteam dat door de aflevering van uiterst gedetailleerde plannen en een voortdurende werfcontrole zijn naam hoog wil houden;

3- En tot slot is er de aannemer zelf die zorgvuldig is geselecteerd uit de meest performante bedrijven die na de crisis zijn overgebleven.   

 

 

TEAM

Gie Wollaert
architect, zaakvoerder
° 18/03/1953 H.A.I.R. 1978
Moniek Nicasi
administratief medewerker, interieurontwerper
° 13/05/1954 Sint Lodewijk 1975
José Miguel Ferrández Mas
architect
° 20/10/1984 Universidad de Alicante 2011
Lucía Alcántara Reina
architect
° 03/02/1989 Universidad Politécnica de Madrid 2017
Francisco Granados León
aparejador
° 22/07/1990 Universidad de Sevilla 2015
Inmaculada Torres Fernández
architect
° 13/01/1996 Universidad de Málaga 2022